Procura o nome de doce poetas de posguerra. Todos eles teñen dúas ou tres palabras. Pódeche servir de axuda a seguinte sopa de letras, onde figura o título de cadansúa obra (horizontal dereita e esquerda // vertical arriba e abaixo)

www.ogalego.eu (con Ardora 7)