1. Pipas expostas no museo de Manuel Antonio en Rianxo (inaugurado no 2011)

Pipa

2.- Pipa feita polo poeta e exposta no Museo de Manuel Antonio de Rianxo

Pipa