ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 3. Pronome persoal: se


1. Nunca ... arrepentiu... e anos despois ... marchou... de alí.

Nunca se arrepentiu e anos despois marchou de alí.

2. Agora ... queixa... porque ... casou ... moi novo.

Agora quéixase porque casou moi novo.

3. Aquí ... falou... moito del cando ... morreu...

Aquí falouse moito del cando morreu.

4. Cando ... foi... da cidade non ... atreveu... a ... despedir...

Cando se foi da cidade non se atreveu a se despedir ou Cando se foi da cidade non se atreveu a despedirse.

5. ...deixou... estar sentado porque xa non ... vía... o sol.

Deixouse estar sentado porque xa non se vía o sol.

6. ...lavou... as mans antes de ... comer... unha ameixa.

Lavou as mans antes de comer unha ameixa.

7. Este ano ... lembrou... de min e ... puxo... a facer o roscón a tempo.

Este ano lembrouse de min e púxose a facer o roscón a tempo.

8. ...espertou... cedo, ... ergueu... da cama, ... peiteou... e ... botou... á rúa.

Espertou cedo, ergueuse da cama, peiteouse e botouse á rúa.

9. Como ... ri... o condenado!, ... merece... un bo premio.

Como ri o condenado!, merece un bo premio.

10. Con este frío ...vai... conxelar... a auga da traída.

Con este frío vaise conxelar a auga da traída ou Con este frío vai conxelarse a auga da traída

11. Os capóns sempre ... soben... a sitios altos e ... poñen... a cantar.

Os capóns sempre soben a sitios altos e póñense a cantar.

12. Por que os cans ... arriman... ás paredes para mexaren?

Por que os cans se arriman ás paredes para mexaren?

13. Se ... poñen... á sombra van ter frío.

Se se poñen... á sombra van ter frío.

14. ... pon... lavanda no cuarto e os insectos xa ... marchan...

Ponse lavanda no cuarto e os insectos xa marchan.

15. Cando o gato ... montou... no coche xa ... empezou... a lamber...

Cando o gato montou no coche xa se empezou a lamber ou Cando o gato montou no coche xa empezou a lamberse ouCando o gato montou no coche xa empezou a se lamber.

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com